Geslaagde actie

Plus en AH waren zo vriendelijk om ons wat ruimte te geven voor een banner en een plekje en voorwaar

wij zamelden 22 kraten boter, kaas en eieren in voor de voedselbank in Teylingen zodat iedereen die

bij de voedselbank is aangesloten een extra mooi Paasontbijt had.

Wij bedanken ook weer de medewerkers van AH en de Plus voor hun medewerking bij ons project.