Wensboom Lionsclub Warmond Slot Teylingen

Lionsclub Warmond Slot Teylingen is initiatiefnemer van het wensenfonds “De Wensboom”. Door wensen in vervulling te laten gaan hopen wij een positief effect te hebben op mensen die direct of indirect getroffen zijn door ziekte, armoede of ander leed.

Hoe veel?

Om wensen via het wensenfonds "De Wensboom" te kunnen vervullen, reserveren we ieder jaar een bedrag. Dit is afhankelijk van de opbrengsten en andere goede doelen in dat jaar.

Voor wie?

Iedereen die een persoon of gezin kent dat getroffen is door de ziekte, armoede of ander leed kan een wens indienen. De samenstelling van het gezin speelt geen rol, nog de aard of stadium van de eventuele patiënt. Voorbeelden van mensen die een wens in kunnen dienen:

 • De getroffen persoon zelf
 • De ouders of verzorgers van het kind
 • Echtgenoot/partner
 • Familieleden
 • Vrienden
 • Leerkrachten/werkgever/collega’s
 • Huisarts

Waar moet een wens aan voldoen?

 1. De wens moet financieel onderbouwd zijn. Dat houdt in dat er een reële kostenbegroting overlegd dient te worden.
 2. De uitvoerbaarheid van de wens moet binnen het vermogen van de Lionsclub Warmond Slot Teylingen liggen. Dit beoordeelt de Lionsclub Warmond Slot Teylingen zelf.
 3. De wens moet betrekking hebben op iemand die getroffen is door ziekte, armoede of ander en/of direct betrokkene bij deze persoon.
 4. Er moet sprake zijn van een directe of indirecte relatie met de omgeving Teylingen en Bollenstreek.

Spelregels

 1. De wens kan maar 1 x per persoon/gezin ingediend worden.
 2. Het toegezegde bedrag mag alleen gebruikt worden voor de realisatie van de wens.
 3. De Lionsclub Warmond Slot Teylingen houdt zich het recht voor om een ingediende wens niet te honoreren als de wens niet in lijn is met onze visie en kernwaarden. De Lionsclub Warmond Slot Teylingen is daarover geen uitleg verschuldigd.
 4. Komt het bedrag voor het realiseren van de wens hoger uit dan het toegezegde bedrag op basis van de begroting, dan zijn deze kosten voor de aanvrager en niet te verhalen op de Lionsclub Warmond Slot Teylingen.
 5. De Lionsclub Warmond Slot Teylingen zal tot betaling overgaan op basis van ingediende facturen en/of kassabonnen. De Lionsclub Warmond Slot Teylingen zal in overleg met de aanvrager de routing van betaling bepalen.
 6. De Lionsclub Warmond Slot Teylingen ontvangt graag een paar foto’s en een korte omschrijving van de gerealiseerde wens. Deze informatie kan worden gebruikt voor de terugkoppeling voor media-doeleinden om zo aandacht voor ons initaitief te vragen. Dit gebeurt in overleg met de aanvrager/ deelnemer. Uiteraard realiseren wij ons dat foto’s niet altijd mogelijk zijn. Een schriftelijke terugkoppeling volstaat dan ook.
 7. De Lionsclub Warmond Slot Teylingen stelt geld ter beschikking of organiseert de wens, dit in overleg met diegene die de wens aanmeldt en/ of dit coördineert.

Hoe kenbaar maken

U kunt uw wens kenbaar maken bij een van de leden van de Lionsclub Warmond Slot Teylingen of via het inschrijfformulier op onze website. Wensen die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden, zullen niet in behandeling worden genomen. Om teleurstellingen te voorkomen raden wij aan om de spelregels goed door te lezen, alvorens een wens in te dienen.