Lionsclub Slot Teylingen is een initiatief van Jan Ernst van Zanten. Eerst geïnstalleerd als Lion bij de Lionsclub Drachten en in 2006 stond hij aan de wieg van een tweede Lionsclub in Drachten: Lionsclub Drachten Livius.

Na zijn verhuizing naar Sassenheim in januari 2013 heeft hij het initiatief genomen om samen met de Keygroep de Lionsclub Warmond Slot Teylingen op te richten. De Lionsclub Drachten Livius is sponsor- en jumelageclub van Lionsclub Warmond Slot Teylingen, deze is op 12 november 2013 door de gouverneur geïnstalleerd. 

De Lionsclub Warmond Slot Teylingen is een gemengde Lionsclub bestaande uit enthousiaste dames en heren, werkzaam of woonachting in de gemeente Teylingen, die de samenleving in de gemeente een warm hart toedragen. In het bijzonder zij die als groep of instelling een steuntje in de rug kunnen gebruiken. De bijdrage aan de gemeenschap van de leden van de Lionsclub Slot Teylingen kan bestaan uit materiele en immateriële ondersteuning.

De leden van de Lionsclub Warmond Slot Teylingen komen van september tot en met juni elke tweede en vierde maandagavond van de maand bij elkaar in restaurant Cheers, Herenstraat 106 in Voorhout. Naast reguliere bijeenkomsten en het organiseren van bedrijfsbezoeken steunen zij diverse projecten per jaar.

Om deze ondersteuning te geven kunnen de leden van de Lionsclub Warmond Slot Teylingen evenementen organiseren van verschillende aard of door zelf de handen uit de mouwen te steken.