06/02/2016

De Bibliotheek Bollenstreek organiseert op 6 februari 2016 samen met de Lions Slot Teylingen een voorleesmarathon in de Bibliotheek van Sassenheim. Het doel van deze actie is geld in te zamelen om taalachterstand voor kinderen tussen 2 en 8 jaar tegen te gaan. Het geld is bestemd voor de VoorleesExpress. De opening van het voorlezen zal worden verzorgd door de prins van carnavalsvereniging De Saksen, Franciscus. Hij opent om klokslag 10.00 uur de voorleesmarathon. Ook zal Elsa uit de Disney film Frozen van de partij zijn om voor te lezen. Daarnaast kunnen kinderen met Elsa op de foto. Hier zal een klein bedrag voor worden gevraagd om het goede doel mee te ondersteunen. Van 10.00 uur tot 12.00 uur zal er vooral voor kinderen worden voorgelezen. Van 12.00 uur tot 14.00 uur is er aandacht voor gezinnen en tot slot wordt er van 14.00 uur tot 16.00 uur voorgelezen voor ouderen. De VoorleesExpress is een project waarbij de taalachterstand van kinderen tussen de 2 en 8 jaar wordt geprobeerd terug te dringen. Een vrijwilliger leest gedurende 20 weken, één uur per week bij het kind thuis voor. De vrijwilliger betrekt ook ouders er bij zodat zij het voorlezen op termijn, binnen de eigen mogelijkheden, over kunnen nemen en voort kunnen zetten. Het voorlezen stimuleert de taalontwikkeling, het verrijkt de taalomgeving in huis, vergroot het leesplezier en nog belangrijker de woordenschat van het kind. Het project brengt gezinnen ook in aanraking met de bibliotheek. De Bibliotheek Bollenstreek probeert het voorleesproject binnen meerdere gemeentes in het werkgebied te realiseren tussen 2014-2017. Doel is om voor te lezen aan tenminste 85 gezinnen en een netwerk op te bouwen van geschoolde voorleesvrijwilligers en coördinatoren. In het eerste voorleesseizoen in de Bollenstreek is er aan 10 gezinnen in Teylingen en 5 gezinnen in Oegstgeest voorgelezen. In de meerjaren begroting komt de bibliotheek nog €15.000,= te kort om het gehele project tot en met 2017 te financieren. De Lionsclub Warmond Slot Teylingen wil in actie komen om (een deel) van het te kort te gaan aanvullen door de voorlees marathon. Iedereen kan meehelpen door een voorlezer van de Lions middels een (kleine) bijdrage te sponsoren. Zo dragen we een steentje bij aan het voorkomen van taalachterstand in Teylingen.